Кыргызстандагы лидер аялдардын алгачкы Курултайы

21.08.2021

2021-жылдын 25-августунан баштап сентябрь айынын аягына чейин Кыргызстандын тарыхында биринчи Курултайдын үч этабы Чүй, Ош жана Нарын аймактарында өтөт. Ага 300дөн ашык лидер аял катышат. Курултай активист аялдардын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын алдындагы Аялдардын укуктары жана гендердик зомбулуктун алдын алуу боюнча кеңешинин жана Аял депутаттар Форумунун колдоосу менен өтөт. Мындай иш-чараны өткөрүү Читать далее →

Первый Курултай женщин-лидерок Кыргызстана

21.08.2021

С 25 августа по сентябрь 2021 года в Чуйской, Ошской и Нарынской областях пройдет три этапа первого в истории Кыргызстана Курултая, с участием более 300 женщин-лидерок. Курултай инициирован женщинами-активистками при поддержке Совета по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Форума Женщин-депутатов. Проведение такого мероприятия связано с происходящими в Читать далее →

Подготовка к проведению первого Курултая Женщин Кыргызстана «Лидерство и солидарность»

17.06.2021

16 июня 2021 года в г. Бишкек состоялось заседание по  подготовке к  проведению первого Курултая Женщин Кыргызстана «Лидерство и солидарность». Инициаторы Курултая — Совет по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Форум Женщин депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, — обсудили вопросы, связанные  с целью и задачами мероприятия для Читать далее →